Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-26 14:23:36 Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany wentylacji mechanicznej w kuchni Zespołu Szkół we Wroniu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. poniżej wykazany zakres prac: - wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; zakres projektu zawiera: instalację wentylacji kuchni z pomieszczeniami zaplecza, projekt zasilania… Szczegóły
2 2018-05-25 14:34:20 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO KLAUZULA INFORMACYJNA ogólna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w… Szczegóły
3 2017-09-25 12:54:15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. "Dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018" ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018. Transport uczniów odbywać się będzie pomiędzy… Szczegóły
4 2017-07-03 08:10:11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. „Przebudowę nawierzchni placu szkolnego Zespołu Szkół we Wroniu” ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. poniżej wykazany zakres robót: - rozbiórkę nawierzchni placu, chodników i krawężników; - wykonanie koryta pod nawierzchnię placu i chodników;… Szczegóły
« »