Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-09-25 12:54:15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. "Dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018" ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018. Transport uczniów odbywać się będzie pomiędzy… Szczegóły
2 2017-07-03 08:10:11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. „Przebudowę nawierzchni placu szkolnego Zespołu Szkół we Wroniu” ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. poniżej wykazany zakres robót: - rozbiórkę nawierzchni placu, chodników i krawężników; - wykonanie koryta pod nawierzchnię placu i chodników;… Szczegóły
« »