Zakupy poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Przetargi 26.06.2018 Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany wentylacji mechanicznej w kuchni Zespołu Szkół we Wroniu Szczegóły
Przetargi 25.09.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. „Dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018″ Szczegóły
Przetargi 03.07.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pt. „Przebudowę nawierzchni placu szkolnego Zespołu Szkół we Wroniu” Szczegóły